Célunk, hogy a gyermekek életkori sajátosságaira, kognitív fejlődésére, valamint kíváncsiságára építve képessé tegyük őket tágabb környezetük megismerésére, a változások megértésére, alapvető ok-okozati összefüggések meglátására.

Cselekvő úton szerezzenek tapasztalatokat, aktívan vegyenek részt a fejlesztés folyamatában.

Kiemelt jelentőségű, hogy a gyermekek saját tapasztalataikon keresztül olyan természettudományos tapasztalatok birtokába jussanak, melyek segítik eligazodásukat az őket körülvevő távolabbi és közelebbi természeti, környezetben.

3-4 osztályban:

A NAT – Kerettantervek szerint a következő témakörök megismeréséhez nyújthatunk segítséget:

  • Föld mozgásainak (forgás, Nap körüli keringés) hatásai az évszakok, napszakok váltakozására, jellemzőikre
  • Évszakokra vonatkozó megfigyelések, tapasztalatok megfogalmazása, rajzban, írásban vagy táblázatban való rögzítése. Az adatokból következtetések levonása
  • A környezetben zajló ciklikus változások felismerése, megfigyelése, sorba rendezése

Fogalmak:

  • Föld forgása, Föld keringése, naptár, évszak, hónap, nap, napszak
  • csillagok és bolygók közti különbségek
  • holdfázis fogalma

Foglalkozások (óvoda és 1. évfolyam)

Cosmix – Hogyan legyünk űrhajósok? – teljes kupolás film 

Hogyan készülnek fel az űrhajósok az utazásra?

Mit esznek, hogyan élnek az űrben? Milyen az élet az Űrállomáson?

1000 pörgős tudnivaló az űrutazásokhoz…

6-10 éveseknek

14 perc

cosmix

A foglalkozás tartalma:

Rövid videó megtekintése az űrállomáson zajló életről.

Űrhajós készítése

 A kivágott részeket milton-kapoccsal összekapcsoljuk, kiszínezzük.

Rakéta készítése

A kivágott rakétát kiszínezzük és színes krepp-papír csíkokat fűzünk az aljára.

11177B6A-2FD4-4CA9-9B13-F5916D081308_1_102_o

Foglalkozások (2-5.évfolyam)

Választható planetáriumi filmjeink ennek a korosztálynak

ketkicsiuvegdarab

A filmekhez kapcsolódó választható foglalkozások

1. Foglalkozás

Téma: Nappalok és éjszakák váltakozása. 

rész (kb.5 perc): Alapfogalmak tisztázása.

Rövid kis videó bemutatása projektoros kivetítő segítségével: 

Kiválasztunk egy gyermeket, ő lesz a Nap. Kezében tartja a Napot, mely egy nagy fitness labda. Tőle távolabb két gyermek tart egy másik, kisebb labdát ez szimbolizálja a Földet. A két gyermek lassan, óvatosan „forogni” kezd balról jobbra, egyikőjük „képviseli” a nappalt, másikuk az éjszakát. Jól megfigyelhető lesz, hogy aki a Nap felé fordul, az lesz a nappal, aki pedig elfordult, az lesz az éjszaka. Hangsúlyozzuk, hogy egy tengely körüli forgásról van szó. Egy körbefordulás 24 óra, azaz egy nap. Újabb jelentkezők is részt vehetnek a bemutatásban

Kézműves alkotás (kb. 25-30 perc): A szemléltető magyarázat után egyszerű technikával az előkészített elemekből forgatható papírjátékot készítünk, melyet a gyerekek magukkal vihetnek.

Day-and-night-craft

2. Foglalkozás

Téma: A Naprendszer

Fő rész (Kb. 5 perc): Ismeretek előhívása kötetlen beszélgetés keretén belül. Főbb fogalmak, méretarányok tisztázása: mekkora a Nap, mekkora a Föld, milyen messze vannak egymástól, hogyan kering a Föld a Nap körül.

Bevált módszerünk: 65 cm átmérőjű sárga fitness labda a Nap, ehhez arányítva a Föld kb. 6 mm átmérőjű kis golyó, 71 m távolságban a Naptól.

A kép csak illuszráció!

Kézműves alkotás(kb. 25-30 perc): Naprendszer kicsinyített másának elkészítése. Az előkészített alkotóelemekből összeállítjuk a „Naprendszert”. Figyelünk a bolygók méretére és a Naptól lévő távolságukra. A gyerekek magukkal vihetik alkotásaikat.

3.foglalkozás

Téma: Holdfázisok

Fő rész (kb. 5 perc): Alapfogalmak tisztázása. 

A Föld körül egy hold kering. A Holdnak nincs önálló fénye, a Nap sugarait veri vissza. Az égbolton különböző formában láthatjuk. Valójában azonban nem az alakja változik, csak hol több, hol kevesebb napfény esik rá. Ezért tűnik úgy, hogy telihold után fogy, majd újra növekszik. A Hold eltérő formáit holdfázisoknak nevezzük. 

Rövid animáció bemutatása projektoros kivetítő segítségével: 

 Kézműves alkotás(kb. 25-30 perc): „Holdfázisok” készítése

Előre elkészített elemekből csúsztatható szemléltető eszköz készítése. A gyerekek a saját alkotásaikat magukkal vihetik.

4.foglalkozás

Téma: Csillagképek

Fő rész (kb. 5 perc): az éjszakai égbolt általános bemutatása. Főbb csillagképek felismertetése világító csillaggömb segítségével. 

A „Halak” csillagkép kiválasztása, különös tekintettel Baja város és planetáriumunk speciális kapcsolatára kitérve, majd ennek a csillagképnek a kivarrása.

Foglalkozások (felső tagozat, középiskola)

Választható planetáriumi filmjeink ennek a korosztálynak

Elképesztő világegyetem
IBEX- A Naprendszer peremén
Tavasztól elérhető: Utazás a Tejút középpontjába

A filmekhez kapcsolódó választható foglalkozások

Támogassa Ön is a Bajai Obszervatórium Alapítványt adója 1%-ával! Adószám:19047001-1-03

X